بسته اکران اعتکاف

بسته اکران آثار جبهه انقلاب در ایام اعتکاف در روزهای 13، 14 و 15 ماه رجب با 30% تخفیف ویژه